Kontantlån

Markedets bedste kontantlån - ansøg hurtigt og få svar med det samme.

1. Bestil gratis og uforpligtende lånetilbud
2. Modtag bankernes tilbud online
3. Vælg det billigste lån og få pengene udbetalt
Læs om os i:
Ekstra Bladet
BT
Borsen
Penge
V2

Find Det Billigste Lån Nu

clock icon Det tager under et minut!

Find Det Billigste Lån Nu

  • 1. Bestil uforpligtende lånetilbud
  • 2. Få op til 20 bankers tilbud online
  • 3. Vælg det billigste lån

Lån

Lånebeløb:
kr.
Lånetid:
år
*Ydelse med laveste rente kr./mdr.
Med højeste rente kr./mdr.
Del af lånebeløbet som er eksisterende lån/gæld:
kr.
Det tager under et minut!
Press logos mobile

Hvad er et kontantlån?

Et kontantlån er kort sagt et realkreditlån, der bliver udstedt af et realkreditinstitut. Det er dog ikke unormalt, at andre finansielle institutter tilbyder samme service. Pengene til kontantlånet fremskaffer pengeinstitutterne via salg af obligationer, som derefter omregnes til kontanter (deraf navnet). Dermed afhænger renterne på kontantlånet udelukkende på baggrund af kursen af obligationerne. Dog kan et kontantlån ikke nå en kursværdi, der overstiger en markedsværdi på 100.

Udover at kontantlånets renter er afhængige af kursen på obligationerne, så ved du med det samme hvad du får udbetalt før diverse omkostninger, der er forbundet med lånet. Renten på kontantlånet fastlægges nemlig først efter, når det står klart, hvor mange obligationer, der skal benyttes for at fremskaffe det kontante beløb.

Et kontantlån er fastforrentet under hele låneperiodens løbetid, og lånet kan vare op til 30 år. Hvis du ønsker et lån med afdragsfrihed, skal du ikke vælge kontantlån, da denne lånetype ikke tilbyder denne mulighed. Der er andre former for forbrugslån, der tilbyder denne mulighed. Du kan indfri dit kontantlån til enhver given tid til den nuværende markedsværdi.  Det kan dog ikke indfris til en højere kurs end 100.

 Kontantlaan

Forskellen på obligationslån og kontantlån

Grundessensen i obligationslån og kontantlån er basalt set det samme. De tager nemlig begge to udgangspunkt i det aspekt, der handler om at fremskaffe kapital til låntager ved at sælge obligationer. Det er især inden for realkreditlån, at der skelnes mellem disse to typer af lån.

Optagelse af lånet 

Både obligations og kontantlån er fastforrentede lån og begge løber som regel over en længere periode. Den helt store forskel på de to lån er dog selve optagelsesmetoden. Informationsniveauet på de to lån, før de optages, er nemlig vidt forskelligt. Hvis man optager et kontantlån, så kender man ikke renterne, før obligationernes kurs, som lånet skal optages på baggrund af, er fastlåst. Dermed kendes ydelsen heller ikke, indtil man har optaget lånet. Det man til gengæld kender på forhånd ved kontantlånet er låneprovenuet (det udbetalte beløb), da låneprovenuet ikke har nogen indflydelse fra kursen på obligationerne.

Hvis man derimod optager et obligationslån, så kender man ikke låneprovenuet indtil efter kursen på obligationerne er fastsat. Til gengengæld kender man renten og ydelserne på forhånd, da disse ikke har nogen indflydelse fra kursen på obligationerne. En anden væsentlig forskel på de to lån er måden kurstab udregnes, når de optages.

Man siger kontantlån ikke har noget kurstab, hvilket er en sandhed med modifikationer, da kurstabet faktisk bare bliver konverteret over på renterne, og dermed bliver renterne højere. Ved et obligationslån vil der foregå et kurstab, hvilket ville blive betalt af lånetager, og du får dermed mindre udbetalt, end hvis du havde taget et kontantlån. Til gengæld bliver dine renter mindre.

 Optagelse Af Kontantlaan

Hvem skal tage et kontantlån?

Kontantlånet er til dem, der ønsker et stabilt og sikkert lån, og som ikke ønsker nogen uforudsete omkostninger eller pludselige ændringer i sine månedlige ydelser. Da kontantlånet er fastforrentet under hele låneperioden, vil der ikke opstå nogen ubehagelige overraskelser ved rentestigninger.

Man skal dog lægge for øje, at det er meget uhensigtsmæssigt at begynde at ændre i lånet senere i låneperioden, så man skal være hundrede procent sikker i sit valg. Kan du nikke genkendende til nogle af disse punkter, så er kontantlånet måske for dig.

Er du i en situation, hvor dit rådighedsbeløb til omkostninger, såsom mad, tøj og fornøjelser ikke rækker så langt, så kan et kontantlån være en god lånemulighed.

  • Kan du acceptere at betale en lidt højere rente for så til gengæld at kunne få en fast og sikker rente.
  • Du behøves ikke have bekymringer om renteniveauet i Danmark vil stige.
  • Kontantlånet er interessant for dem, der ønsker en mindre ydelser, da man ikke betaler så store afdrag, men har en højere rentebetaling, hvilket giver en mindre nettoydelse på grund af rentefradrag.
  • Regner du med at skulle tage et lån, der går over en længere periode og i en hvis størrelse, så er kontantlånet også i denne situation et udmærket valg, da det kan skabe nogle trygge rammer om økonomien. Dog skal man være opmærksom på, at jo større lånet er og jo længere løbetiden er, skal man overveje et obligationslån, da der kan forekomme en beskatning af en evt. kursgevinst ved en indfrielse af et kontantlån.

Kontantlån - fordele og ulemper

Fordele

Der er flere fordele ved at vælge kontantlån. Den første og måske største fordel ved  kontantlånet er, at lånet er fastforrentet, altså den har den samme rente under hele låneperioden. Dette er eftertragtet hos mange, der ønsker et stabilt og sikkert lån over en længere periode.

En anden væsentlig fordel ved  at låne penge nu til kontantlånet er, at du som låntager har sikkerhed i at få udbetalt det beløb, du har brug for, da renterne først bliver fastsat efter, du har taget lånet. Så hvis du har taget et lån på en million, får du også en million udbetalt (hvilket så er din obligationsgæld). Hvis du derimod tager et obligationslån, hvor man ikke kender renten inden man optager lånet, kan man ende med at skulle låne et større beløb for at få udbetalt sit oprindelige ønskede beløb. Dermed er obligationsgælden større.

Derudover giver kontantlånet muligheden for en lav nettoydelse sammenlignet med obligationslånet under hele låneperioden, da kurstabet bliver konverteret til fradragsberettiget renter. Da det netop er muligt at indregne kurstabet i renten, gør det kontantlånet til et af de mest favorable fastforrentede lån på markedet.

Ulemper

Der er dog også ulemper forbundet med et kontantlån. Der hvor man skal være særlig varsom og tænke sig om, inden man tager sig et kontantlån, er bl.a. hvis man er typen, som bruger hyppige konverteringer. Her menes det, at hvis du fx ønsker at indfri dit lån før den aftalte løbetid, så kan du risikere, at en evt. kursgevinst kan blive beskattet.

Derfor skal du være sikker på, at du vil lade lånet løbe sin periode ud, så du dermed ender med at score den bedste gevinst, og dermed er kontantlånet også bedst egnet til kortere perioder. Derudover er kontantlånet ikke specielt godt egnet til lån af hus, da det netop er dyrt at opkonvertere et kontantlån.

 Kontantlån - Fordele Og Uemper

Kurstab ved kontantlån

Et kurstab kan opstå i forbindelse med optagelsen af et lån. Når man optager et lån, sker det nemlig oftest gennem salg af obligationer til en hvis kurs for at fremskaffe den kapital, låntager ønsker. Kurstabet eller gevinsten ligger i forskellen mellem kurs 100 og det obligationerne sælges til.

Hvis markedsrenten er på 100, når man tager et lån, er der hverken kurstab- eller gevinst, hvorimod hvis markedsrenten er under 100, forekommer der et kurstab. Ligeså vil der forekomme en kursgevinst, hvis markedsrenten er over 100.

Grunden til, at man siger kontantlån ikke har noget kurstab, er fordi renten bliver forhøjet netop nok, så den når kurs 100. Kurstabet har i princippet været til stede, udgifterne er bare flyttet hen på renterne, hvilket er en fordel, da renten er fradragsberettiget, og de kan dermed fratrækkes i skat.

Kursgevinst ved kontantlån

Hvis kursen på kontantlånet skulle være oversteget kurs 100, så omregnes kursgevinsten til en reduktion i lånets rente. Med det menes, at hvis du vælger at indfri dit lån, og får en kursgevinst, bliver du beskattet af denne gevinst. Så man kan sige, at en kursstigning ved et kontantlån ikke er nogen fordel.

Man skal dog være opmærksom på, at der er visse undtagelser, hvor man kan indløse kontantlånet uden at miste sin kursgevinst. Det er bl.a. i forbindelse med dødsfald, skilsmisse eller ejerskifte.

 Kursgevinst Kontantlaan

Indfrielse af kontantlån

For at indfri kontantlånet skal de bagvedliggende obligationer købes til markedskursen, som både kan ligge under eller over 100. Med det menes, at kontantlånsrestgælden ikke tilbagebetales, da obligationsrestgælden med stor sandsynlighed har ændret kurs på indfrielsespunktet siden lånet blev optaget.

Hvis kurserne på obligationerne er steget siden du optog lånet, er beløbet, der skal tilbagebetales også steget, og dermed vil du ende med at betale mere tilbage end du lånte. Det samme er tilfældet, hvis kurserne skulle være faldet, så er beløbet, der skal tilbagebetales mindre, end hvad der oprindeligt blev lånt. Til trods for, at du har muligheden for at indfri lånet før tid, så er det ikke det værd, da du kommer til at betale skat af en evt. kursgevinst.

Hvis du derimod vælger et kontantlån, der tager udgangspunkt i konvertible obligationer, har du altid muligheden for at indfri kontantlånet til restgældens kurs 100, også selvom de skulle stige til over 100.

Hvor kan du finde det bedste kontantlån?

Kontantlånsmarkedet er lidt af en jungle, og man kan let fare vild i alle de mange tilbud og ugennemskuelige priser, der florerer på nettet. Så at finde det bedste kontantlån, kan være som at finde en nål i en høstak.

Der er altid forbundet en masse risici med at optage et lån. Især når man tager et større lån, der er baseret på salg af obligationer. Man skal nemlig være særlig varsom på grund af markedskræfterne, der kan ændre på ens udgifter, og derfor tænke sig godt om inden man vælger sit lån.

Kontantlånet kan være en mulighed for nogle personer, alt efter hvilken økonomisk situation man er i eller hvordan man foretrækker at betale sit lån. Fx hvis du leder efter et lån med en stabil fast rente, men ikke er sikker på at indfri det før tid. Er kontantlånet noget for dig? Så kan vi give dig et overblik over de bedste kontantlån. Du kan få et lynhurtigt overblik over alle spillere på markedet og deres priser.

Kundeservice: 38 41 03 02 Kundeservice